Членовете на ЕП призовават за специална визова програма за афганистански жени, търсещи закрила!

    Членовете на ЕП са потресени от съобщенията за нарушения, включително екзекуции, набиране на деца войници, за репресии срещу мирни протести и изразяване на несъгласие, и за ограничаване на правата на човека, насочени особено към жените и момичетата. В резолюция, приета с 536 гласа "за", 96 гласа "против" и 50 гласа "въздържал се" в четвъртък, те призовават ЕС и неговите държави членки да работят заедно, за да улеснят евакуацията на гражданите на ЕС и на афганистанците, изложени на риск, по-специално чрез използването на безопасни коридори.
  Помощ за съседите на Афганистан и за тези, които търсят закрила от талибанския режим. Членовете на ЕП подчертават, че повечето афганистански бежанци ще търсят закрила в съседните страни. Ето защо ЕС трябва да подкрепи тези страни и да помогне за създаването на хуманитарни коридори за осигуряване на продоволствена помощ, вода, канализация и лекарства. Това обаче не може да замени пълноценната европейска политика в областта на убежището и миграцията, която следва да се съсредоточи върху презаселването на най-застрашените и най-уязвимите лица и да включва специална визова програма за афганистански жени, търсещи закрила от режима на талибаните. Парламентът също така настоятелно призовава държавите членки да направят преоценка на текущите и наскоро подадени молби за убежище, включително на отхвърлените молби, като подчертава, че при никакви обстоятелства не трябва да има принудителни връщания в Афганистан. Евродепутатите отново призовават.
   Комисията да представи законодателно предложение за хуманитарни визи и държавите членки да споделят поравно отговорността за предлагането на закрила. Оперативен ангажимент с талибаните, но без официално признаване Членовете на ЕП признават, че е необходим оперативно взаимодействие с правителството на талибаните по логистични и хуманитарни въпроси, за да се осигури хуманитарна помощ на нуждаещото се цивилно население и безопасно преминаване за чуждестранни граждани и афганистанци, които искат да напуснат страната. Тези контакти обаче трябва да останат строго ограничени до съответните цели. Те подчертават, че не са изпълнени условията за политическо признаване на фактическите талибански лидери, които в момента заличават постиженията от последните двадесет години Предупредителен сигнал към Европейския съюз.
   Оттеглянето на американските и международните сили от Афганистан е колективен неуспех на западната външна политика и стратегия за сигурност, казват евродепутатите, и от него трябва да се извлекат сериозни поуки за в бъдеще. Те също така посочват, че този провал може да се окаже стратегическо предимство за незападни сили и съседни държави, особено Пакистан, както и Китай и в по-малка степен Русия. В заключение, членовете на ЕП подчертават, че ЕС трябва да засили значително способността си да действа самостоятелно и да укрепи сътрудничеството си в областта на отбраната, като изгради истински Европейски съюз за отбрана.