„Европейски ден без автомобили“ e днес!

   Европейският ден без автомобили се провежда ежегодно на 22 септември. Идеята за провеждане на такъв ден идва от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение.
   Целите на кампанията са: - формиране на екологосъобразно мислене, а също така и начин на живот сред европейските граждани; - разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспорт в градски условия; - промоция на алтернативните начини на транспорт в големите градове, вкл. по-широкото използване на обществения транспорт; - демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по приятен.
   В крайна сметка кампанията „Европейски ден без автомобили“ цели намаляване на шума е вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване на качеството на живота в големите градове.