И радио MIXX подкрепи „Защото СМЕ ХОРА“ на Каритас!

   За поредна година „Каритас България“ проведе ежегодната си кампанията „Защото СМЕ ХОРА“, която протече в периода 01.11.21 г. – 31.01.22 г., под мотото „Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти!“. Кампанията бе в подкрепа на възрастни хора, които страдат от здравословни проблеми и имат нужда от професионални грижи и наблюдение. За тях „Каритас“ извършва услугата „Домашни грижи“, благодарение на която възрастните хора получават медицински и социални грижи директно в своите домове, както и сигурност, че не са изоставени и забравени и че има хора, на които могат да разчитат. Сътрудниците към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ продължиха да бъдат до уязвимите възрастни хора и по време на пандемията, породена от Ковид-19, при спазване на всички инструкции и взимане на нужните мерки за предпазване на служителите и на възрастните хора.
  Кампанията „Защото СМЕ ХОРА“ бе реализирана в интернет (уеб сайтовете и профилите в социалните мрежи на „Каритас България“). Рекламните видеоклип и радиоспот на кампанията бяха излъчвани по каналите на 9 медийни партньора: „БТВ медиа груп“, „Нова броудкастинг груп“, БНТ, БНР, Национална верига радио „Фокус“, „Фреш радио груп“, Радио „Дарик“ – Русе, Пловдивска телевизия „Тракия“ (ПОТВ), MIXX Media, и достигнаха до многобройните им аудитории.
   Събраните чрез кампанията средства възлизат на 35 287 лв. Те подпомогнаха медицинските сестри и домашните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да продължават да посещават възрастни хора в домовете им и да им помагат с професионални здравни и социални грижи, пряко съобразени с индивидуалните им нужди.
     През 2021 година сътрудниците на „Каритас“ оказаха дългосрочна подкрепа на 459 възрастни хора от 13 градове и села в България, като ги посещаваха в домовете им ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно. Ежемесечно бяха реализирани:  2468 посещения в дома;  5993 медицински манипулации (взимане на кръв, грижа за кожа, рани, превръзки, следене на жизнените показатели и приема на медикаменти, здравни консултации и под.);  4494 социални грижи (придружаване до лекар и други институции, поддържане на регулярна връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти, заверяване на здравни книжки, пазаруване и под.);  4938 грижи за тялото (къпане, частичен тоалет, бръснене, смяна на уриторна торба, памперси и под.; общо мобилизиране – раздвижване; помощ при хранене; преобличане и т.н.).
   Услугата „Домашни грижи на „Каритас” осигурява спокойствието на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старини.