От днес защитни маски ще се изискват при използването на градския транспорт

      От днес защитни маски ще се изискват при използването на градския транспорт и престоя на съответните спирки/станции, които се намират на закрито. Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до 6-годишна възраст.
     Това е официална информация от интернет страницата на Министерството на здравеопазването. В нея се уточнява и че маска за лице трябва да бъде носена, когато гражданите се намират „в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.“
     Такава заповед е подписал на 9 август министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Нейната цел е уеднаквяване на противоепидемичните мерки в страната, с оглед етапа на разпространение на COVID-19 към момента. Тя ще бъде в сила до 18 август, включително.
     Работодателите трябва да осигурят редовно проветряване и дезинфекция, да не допускат лица с прояви на остри респираторни болести и да проведат инструктаж за правилна хигиена. При възможност работата може да бъде организирана и в дистанционна форма или при работно време с променливи граници.
     В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19 и други заразни болести. Такъв трябва да работи и в специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни.