Договори

Наименование на инициативен комитет/ партия/коалиция 

Посредник*

Предмет на договора

Срок на договора

Медия

Обща стойност

(в лева без ДДС)

ПП „ГЕРБ“

☐Да

☒Не

Излъчване на предизборна реклама

20.09.2022-30.09.2022 

Радио MIXX

830,00 лв.