От днес влизат в сила промените за контролните точки!

    Промените в наредбата на МВР за контролните точки, с която ще се отнемат повече при определени нарушения, влиза в сила от днес. Увеличени санкции са предвидени за нарушения, водещи до висок пътно-транспортен травматизъм по пътищата на страната. Успоредно с това се предвижда с промени в Закона за движение по пътищата увеличаване на глобите за същите нарушения. неосигуряване на предимство превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици използване на мобилен телефон по време на шофиране. Нови водачи, получили шофьорска книжка до 2 г., в случай че допуснат в рамките на година два пъти превишение на скоростта над 50 км/ч в населено място, остават без книжка. Шофьори, които изчерпат всички контролни точки пък следва да положат отново изпит за правоспособност.