Откриване на изложбата „Съвременно изкуство в колекцията на Европейския парламент – номинирани творби“!

     Селекцията на новите български постъпления е направена от независими експерти, както и от експерти от водещи културни институции: Ния Табакова (Държавен културен институт към Министъра на външните работи), Долорес Дилова (Съюз на българските художници), Мартин Косташки (Национална галерия) и Венелин Шурелов (Национална художествена академия) номинират автори, водени от критериите и изискванията за селекция на произведения за конкурсната сесия, а именно: да са жени-творци от България, да работят със съвременни артистични похвати и чрез творбите си да разглеждат актуални теми и сюжети, които кореспондират с европейските ценности.
    Предложените автори са утвърдени както в България, така и в чужбина; те са талантливи, прогресивни и имат изразена чувствителност към световните проблеми. След експозицията в София художествена комисия в Брюксел ще прецени кои от избраните произведения на изкуството ще бъдат закупени за колекцията на Европейския парламент и впоследствие ще бъдат експонирани в сградите му в Страсбург, Брюксел и Люксембург. Допълнителна информация Художествената колекция на Европейския парламент (ЕП) е създадена през 1980 г. по инициатива на Симон Вейл, първия председател на ЕП, избран чрез преки избори. ЕП се гордее с културното многообразие на Европейския съюз и подпомага всички действия, насочени към утвърждаването му.
    Целта на колекцията е на европейско ниво да се развие традиционната за националните парламенти практика за закупуване и популяризиране на съвременни произведения на изкуството, представящи националните художествени постижения. В продължение на повече от четиридесет години ЕП е придобил над 500 представителни произведения от държавите − членки на ЕС, поставяйки акцент върху млади обещаващи художници в началото на кариерата им. Колекцията на ЕП е обогатена и с повече от 120 дарения от националните парламенти и различни организации. Благодарение на новоприсъединилите се към ЕС държави членки колекцията се разширява значително. През 2011 г. ЕП се сдоби с творби от България и Румъния. Първите постъпления (общо 13 на брой) от български художници бяха представени в Софийския арсенал – Музей за съвременно изкуство през същата година.