Европейски парламент в България

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) прие позицията си относно нови правила за по-голяма прозрачност на краткосрочното настаняване под наем. Краткосрочните наеми, резервирани чрез платформи като Airbnb и Booking, представляват около 25 % от туристическото настаняване в ЕС и броят им се увеличава. Eвродепутатите предлагат да бъдат хармонизиран начина, по който се събират и споделят данните, свързани с услугите за краткосрочно отдаване под наем, за да се се хвърли светлина върху тяхното въздействие и да се даде възможност на държавите членки да разработят и прилагат пропорционални мерки. Евродепутатите смятат, че новите политики, регулиращи краткосрочното настаняване, следва да предоставят на платформите възможности за растеж, като същевременно спазват целите на политиката като жилища на достъпни цени, защита на градските центрове и селските райони и водят до по-безопасен и по-устойчив туризъм.

Комисията по промишленост и енергетика ITRE гласува за забрана на допълнителните такси за комуникации в рамките на ЕС (обаждания, текстови съобщения и използване на данни), които телекомите начисляват когато потребителите са у дома, но се обадят на някого в чужбина. Допълнителните такси за повиквания в рамките на ЕС са дългогодишен източник на объркване и раздразнение на потребителите, въпреки че през 2019 г. бяха въведени тавани. Очаква се настоящите правила да изтекат през май 2024 г. и сега Парламентът иска да разреши проблема веднъж завинаги.

Комисията по промишленост и енергетика ITRE прие позицията си по „Закона за инфраструктурата на гигабитов интернет“, предназначен да намали разходите и бюрокрацията за разгръщането на много високоскоростни мрежи (до 1 GB в секунда). Евродепутатите гласуваха за премахване на всички допълнителни такси за комуникация в рамките на ЕС в полза на европейските граждани и бизнес.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони AGRI призовава ЕС да приеме всеобхватна стратегия за протеините. Повече от две трети от висококачествените протеинови фуражи, използвани в ЕС, се внасят от трети страни. В свой доклад AGRI предлага мерки за увеличаване на производството на протеинови култури и диверсифициране на веригите си за доставки на храни и фуражи. Според доклада земеделските стопани трябва да получат помощ за преобразуване на протеиновите култури в атрактивни продукти, както и да се подкрепят страничните продукти от преработката на протеинови култури.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Image icon еврипейски парламент.png6.56 KB