В Бургас започва кампания за ограничаване на тютюнопушенето от ученици

      Превантивна кампания, следвана от широкомащабни полицейски действия за ограничаване на тютюнопушенето от ученици, стартира на територията на Бургаска област.
      Ще се проверяват търговски обекти за продажба на тютюн, тютюневи изделия и техните производни на подрастващи до 18 години. Предстои старта на информационна кампания сред родители и педагози. При нередности са предвидени законови санкции.
      Контрол за спазване на законовите изисквания, както и по установяване на нарушенията, ще се упражнява от полицейските служители от районните управления, които първоначално ще осъществяват предупредителна дейност, следвана от санкционираща такава.
      Предвидено е на всяка училищна ограда да бъде поставена указателна табела за забрана на употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, изделия за пушене, различни от тютюневите изделия и диазотен оксид (т. нар. райски газ).
      Широкомащабната полицейска дейност ще продължи до края на учебната 2024 година.