DiscoverEU: 36 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване, за да опознаят Европа!

     Днес Комисията публикува есенната покана за подаване на кандидатури за DiscoverEU, благодарение на която 36 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване, за да опознаят Европа. Кръгът за кандидатстване започва днес в 12:00 ч. и ще приключи в сряда, 18 октомври в 12:00 ч. централноевропейско време. За да спечелят карта, младежите трябва да кандидатстват на Европейския младежки портал, да отговорят на 5 въпроса от викторина и на един решаващ въпрос. Успешните кандидати, родени между 1 януари 2005 г. и 31 декември 2005 г., ще могат да пътуват в Европа до 30 дни през периода на пътуване между 1 март 2024 г. и 31 май 2025 г. Поканата е отворена за кандидати от държави на Европейския съюз и от трети държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“, т.е. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция. Участниците ще могат да открият маршрута, посветен на Новия европейски Баухаус, стартиран през януари 2023 г. Неговата цел е да вдъхнови младите хора при избора на дестинации и да се повиши осведомеността относно значението на това Европейският съюз да бъде „красив, устойчив, обединен“.
    Участниците също така ще продължат да се възползват от инициативите, стартирани през 2022 г. по време на Европейската година на младежта, като „Младежта опознава културата благодарение на DiscoverEU през 2022 г.“ и Културния маршрут на DiscoverEU. Този маршрут съчетава различни дестинации и клонове на културата, включително архитектура, музика, изящно изкуство, театър, мода, дизайн и други. Участниците в DiscoverEU могат да посетят европейските столици на културата, дестинации, включени в престижния списък на световното наследство на ЮНЕСКО, и места, носещи Знака за европейско наследство. Освен това те могат да посещават и местата — носители на наградата „Достъпен град“. Става въпрос за градове, които са направили повече от изискваното, за да станат по-достъпни за всички хора, независимо от тяхната възраст, степен на мобилност или способности. Друга дейност, която ще продължи, е предоставянето на участниците на карта за намаления, съдържаща над 40 000 възможности за отстъпки в обществения транспорт, за културни прояви, настаняване, храна, спорт и други услуги, предлагани във всички отговарящи на условията държави. Националните агенции по програматa „Еразъм+“ съдействат на младите хора, като организират информационни срещи преди заминаването, които ги подготвят за пътуването им. Като част от наследството на Европейската година на младежта националните агенции организират срещи по линия на DiscoverEU — вълнуваща културна програма, която продължава от един до три дни във всички държави, участващи в „Еразъм+“. Досега са проведени 100 такива срещи и организирането им ще продължи и през следващите години. Социалното приобщаване е основен приоритет на програмата „Еразъм+“ и участниците с увреждания или здравословни проблеми ще бъдат подпомагани по време на пътуването си. Освен това през октомври 2022 г. националните агенции по програма „Еразъм+“ стартираха действието за приобщаване DiscoverEU, което даде възможност на организации, работещи с млади хора с по-малко възможности, както и на неформални групи млади хора да кандидатстват за безвъзмездни средства.
    Участниците в действието за приобщаване DiscoverEU ще получат допълнителна подкрепа, като например възможността да пътуват с придружаващи лица. През 2023 г. в рамките на действието за приобщаване се провеждат две покани за представяне на предложения. По време на първата покана, която се проведе през октомври 2022 г., в националните агенции по програма „Еразъм+“ бяха одобрени 108 проекта. Първите участници в това специфично действие започнаха пътуването си през март 2023 г. Комисията насърчава устойчивото пътуване с железопътен транспорт. При все това за младите хора от най-отдалечените региони, отвъдморските страни и територии, отдалечените райони и островите са налице специални възможности.
    Контекст
    Комисията постави началото на DiscoverEU през юни 2018 г. след подготвително действие на Европейския парламент. Инициативата беше официално интегрирана в новата програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. От 2018 г. насам над 1 милион младежи са кандидатствали за 248 000 налични карти за пътуване. Според последните резултати от проведено след пътуванията проучване 72 % от кандидатите са заявили, че за първи път пътуват с влак извън държавата си на пребиваване. За мнозина това е бил и първият път, в който пътуват без своите родители или придружаващи ги възрастни, като мнозинството от тях са посочили, че са станали по-независими. Проучването показва също, че опитът в рамките на DiscoverEU им е позволил да разберат по-добре другите култури и европейската история. Чуждоезиковите им умения също са се подобрили по време на пътуването. Над две трети от участниците заявяват, че е нямало да могат да покрият разходите за картата за пътуване без DiscoverEU. Участниците се приканват да станат посланици на DiscoverEU и да популяризират инициативата. Те се насърчават също така да се свържат с други пътуващи в официалната онлайн група #DiscoverEU, за да споделят преживявания и да обменят съвети, най-вече във връзка с културните преживявания и начините за устойчиво пътуване с помощта на цифровите технологии. За да кандидатстват, отговарящите на условията кандидати трябва да участват във викторина с общи въпроси за Европейския съюз и други инициативи на ЕС, насочени към младите хора. Има и решаващ въпрос. Колкото по-близо е предположението до верния отговор, толкова повече точки получава кандидатът. Това ще позволи на Комисията да класира кандидатите. Комисията ще предложи карти за пътуване на кандидатите, следвайки тяхното класиране и до изчерпване на наличните билети.