Започна ленарната сесия на ЕП!

    Парламентът ще приеме своята позиция относно новите мерки за намаляване на емисиите на замърсители от леките автомобили, микробусите, автобусите и камионите (Евро 7). Евродепутатите ще обсъдят в сряда и ще гласуват в четвъртък доклада, изготвен от комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI).
    Новият регламент Евро 7 ще актуализира настоящите гранични стойности за емисиите на отработили газове (като азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и амоняк) и ще въведе нови мерки за намаляване на емисиите от гуми и спирачки и за увеличаване на издръжливостта на батерията. Ще се проведе пресконференция с докладчика Александър Вондра (ЕКР, Чехия) на 9 ноември, четвъртък, от 14.30 ч. (българско време) в залата за пресконференции „Анна Политковская“ в Брюксел.
    На 10 ноември 2022 г. Комисията предложи по-строги стандарти за емисиите на замърсители на въздуха за превозните средства с двигатели с вътрешно горене, независимо от използваното гориво. Настоящите гранични стойности на емисиите се прилагат за леки и лекотоварни автомобили (Евро 6) и за автобуси, камиони и други тежкотоварни превозни средства (Евро Vаква се Парламентът да даде възможност на ЕС да въведе следващото поколение собствени ресурси на ЕС (специфични източници на приходи за бюджета на ЕС). Още от темите.
     С дебат в сряда и гласуване в четвъртък евродепутатите ще направят важна стъпка към прилагането на изменение на закона, уреждащ приходите на ЕС, т.нар. „решение за собствени ресурси“ (РСР). Това изменение, след като бъде прието от Съвета и ратифицирано от всички държави членки, ще въведе три нови източника на доходи: приходи от търговия с емисии (СТЕ); ресурсите, генерирани от механизма на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ); и временен статистически собствен ресурс, основан на печалбите на дружествата. Тези нови собствени ресурси бяха договорени в правно обвързваща пътна карта през 2020 г. Те са спешно необходими за погасяване на дълговете, натрупани от заеми за финансиране на фондa за възстановяване NextGenerationEU.
      Този 
следобед евродепутатите ще отправят питания към Комисията относно енергийната ситуация в ЕС и подготовката за предстоящата зима. С приближаването на зимата и началото на отоплителния сезон, подготовката в Европа продължава, за да се гарантира, че ще има достатъчно енергийни доставки. През зимата на 2022—23 г. бяха избегнати прекъсвания на електрозахранването благодарение на мерките за намаляване на потреблението, задължителното презареждане на запасите от газ, както и лекото време. Дебатът ще се проведе в контекста на текущите преговори между Съвета и Парламента относно реформата на пазара на електроенергия в ЕС, което следва да направи цените на електроенергията стабилни и достъпни. Контекст Руската война срещу Украйна, сривът на доставките на газ за Европа от Русия и влошаването на енергийния пазар ЕС доведоха до редица спешни мерки, като спешно запълване на стратегическите резерви, плана REpowerEU и плановете за намаляване на търсенето през 2022 г. Допълнителни дългосрочни мерки бяха приети през 2023 г., за да се улесни внедряването на енергия от възобновяеми източници, както и на енергийната ефективност.