Сами ще изберем лятно или зимно да е времето!

    Европейската комисия предложи прекратяване сезонната промяна на часовото време. Днес Комисията предложи прекратяване на сезонната промяна на часовото време в Европа през 2019 г.
   Страните членки имат свободата да решат сами дали искат да останат само на зимно или лятно часово време. Законодателното предложение ще гарантира, че всички промени по координиран начин между страните членки ще предпазят функционирането на вътрешния пазар. 
Предложенията включват: Установяване на ясен и кратък график за прилагане на промените; Насърчаване на консултации на национално и европейско ниво, за да се осигури координиран подход между страните членки.
   Брюксел отбелязва, че днешното предложение е още един пример, че Комисията на Юнкер е голяма при големите неща, позволявайки на страните членки да вземат най-доброто решение за тях. Предложението на ЕК сега ще влезе в ЕП и Съвета.
   За плавен преход всяка страна членка ще уведоми до април 2019 г. дали възнамерява да прилага за постоянно лятното или зимното часово време. Последната задължителна промяна на лятното часово време ще стане на 31 март 2019 г. (неделя). След това страните членки, които желаят да останат на зимно часово време, ще могат да направят последна промяна на 27 октомври 2019 г. (неделя). След тези дати се прекратява промяната на часовото време.
    Европейският парламент и Съветът трябва да решат за предложението на ЕК до март 2019 г. Европейските държави въведоха лятното часово време през миналия век, за да спестяват енергия, особено по време на война или по време на петролната криза през 70-те г. на XX век.
    Предложението на ЕК е след искане на Европейския парламент да направи оценка по казуса. Комисията проведе обществена консултация през това лято, в която участваха 4,6 милиона европейци. 84% от анкетираните подкрепят прекратяване промяната на часовото време.