Денят на розовата фланелка напомни, че в тормоза няма щастливи страни!

   Днес се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като "Ден на розовата фланелка". За пръв път "Денят на розовата фланелка" е проведен в Канада през 2007 година като протест, организиран от двама ученици - Дейвид Шепърд и Травис Прайс. Те се обличат в розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.
  Учениците от ПГЧЕ "Васил Левски" Бургас  се включиха по интересен начин в събитието. Ученическият съвет раздаде красиви големи розови фланелки от картон, които станаха място на позитивни послания. Възпитаниците на Руската, работейки по класове, оставиха многобройни послания за толерантност и добронамереност на розовите фланелки, които бяха експонирани на първия и втория етаж на гимназията.
    "Прави добрини!", Бъди мил!", "Помагай!", "Не прави интриги!", "Не на агресията!", "Помагай на слабите!", "Уважавай другите!", "Не обиждай!", "Тормозът спира тук!" са само част от мъдрите думи, които напомниха на учениците, че в тормоза няма щастливи страни и насилието няма място в училище.