Тарифа избори

 

Информация за договорите - Предизборна кампания

за избори за общински съветници и кметове:

1. партия, коалиция или инициативен комитет:            ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

2. предмета на договора:          излъчване на предизборна реклама на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

3. срок на договора                       01-25.10.2019

4. програма, в която ще се излъчват договорените форми:     Радио MIXX

5. обща стойност в лева без ДДС:          297.50 лв.

 

Информация за договорите - Предизборна кампания

за избори за общински съветници и кметове:

1. партия, коалиция или инициативен комитет:            ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

2. предмета на договора:          Излъчване на предизборна реклама

3. срок на договора                       02-25.10.2019

4. програма, в която ще се излъчват договорените форми:     Радио MIXX

5. обща стойност в лева без ДДС:          2550 лв.