Борба с незаконната търговия с домашни любимци!

     Много животни са продавани незаконно от една страна от ЕС в друга, защото това може да донесе добри печалби при малък риск. Този бизнес е понякога доходен източник на ресурси за престъпни мрежи. В резолюция, приета от Парламента на 12 февруари, депутатите призовават за план за действия срещу незаконната търговия, по-строги санкции и задължителна регистрация на животните.
     Кучетата и котките са най-популярните видове домашни любимци в ЕС и мнозина ги считат за неразделна част от семействата си. Повечето европейци са загрижени за благосъстоянието на своите четириноги приятели: около три четвърти от запитаните в проучване Евробарометър смятат, че домашните любимци трябва да бъдат по-добре защитавани. Трафикът може да бъде свързан с лоши условия на отглеждане на животните и ранното отделяне на малките от техните майки, както и с дълъг превоз при тежки условия, често без вода и храна. Освен това под заплаха е и общественото здраве, тъй като незаконно отглежданите животни често не са ваксинирани и могат да пренасят бяс, паразити или инфекциозни болести. Хората лесно могат да се подлъжат по ниските цени и да закупят домашен любимец, без да са наясно с възможните рискове.
     Европейската комисия да направи предложение за единна система за задължително идентифициране и регистрация на кучетата и котките, както и за повече проверки и засилени санкции за онези, които издават фалшиви паспорти за домашни любимци. Депутатите призовават също така за обща дефиниция за ферми за отглеждане на кучета и котки, тъй като наличието на различни стандарти води до различия в цените, което се използва от незаконните търговци. Резолюцията насърчава страните членки да изготвят регистри на всички, които са оторизирани да развъждат и продават домашни любимци. В същото време се набляга и на разяснителни кампании, които да приканват потребителите да приемат, вместо да купуват, домашни любимци.
    През 2016 г. Парламентът отправи призив за въвеждане на съвместими системи за регистрация на домашните любимци във всички държави членки.