Женското генитално осакатяване и борбата на Парламента за слагане на край!

     Женското генитално осакатяване представлява процедури за частично или цялостно премахване на външната част на женските полови органи или други наранявания на женските гениталии без медицински причини. Обикновено това се прави с острие от човек, който традиционно изпълнява ритуала на обрязване, и не се използват лекарства за облекчаване на болката. Макар че практиката е международно призната за нарушение на правата на човека, около 68 милиона момичета по света са заплашени да бъдат подложени на такова обрязване до 2030 г. В кои страни се случва Женското генитално осакатяване е разпространено в около 30 страни в Африка и Близкия Изток, както и в страни от Азия и Латинска Америка. То се практикува и в емигрантски общности от тези региони. Осакатяването се среща и в Европа, въпреки че е незаконно и някои държави го преследват дори когато е извършено извън съответната страна. Смята се, че около 600 000 жени в Европа са били подложени на генитално осакатяване, а още 180 000 момичета в 13 европейски страни са заплашени да станат жертви през следващите години. Защо се прави В повечето случаи на генитално осакатяване се подлагат момичета на възраст до 15 години. Причините са социални и културни и са свързани с традиции и вярвания, че гениталното осакатяване има религиозна подкрепа, с идеи за чистота и непорочност на жените, както и със социален натиск. Практиката е позната още преди разпространението на християнството и исляма и отразява неравенството между половете. В пленарен дебат в Европейския парламент депутатът Мария Нойхъл (С&Д, Германия) заяви: „За съжаление телата на жените винаги са били бойно поле. Винаги става въпрос за контрола на мъжете върху женските тела“.
     Европейският парламент от дълго време настоява за общи действия за премахване на женското генитално осакатяване и е приел законодателство и резолюции по темата.На 12 февруари депутатите приеха резолюция, която призовава Европейската комисия да включи мерки за слагане на край на практиката в новата стратегия на ЕС за равенство на половете. Парламентът иска също така да се осигури помощ на жертвите и да се въведат мерки за предотвратяване в различни области - здравеопазване, даване на убежище, образование, заетост и др.„Какво бихме казали, ако ставаше въпрос за нашата майка, нашата сестра, нашата съпруга, нашите братовчедки? Ние трябва да бъдем гласът на онези жени, които не могат сами да се изкажат“, заяви Франсис Фицджералд (ЕНП, Ирландия) в пленарния дебат на 18 декември 2019 г. През 2019 г. група от пет кенийски студентки, които наричат себе си „Възстановителите“ (The Restorers), беше номинирана за наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта за разработването на мобилно приложение срещу женското генитално осакатяване.
     Приложението дава възможност на младите хора да потърсят помощ или да уведомят властите за процедурата и по този начин да участват активно в борбата срещу практиката.