Нашата програма всеки ден :)

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОМОРИЕ ВОМР с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Поморие посредством процедура на подбор на проекти за...
  В 4:00 часа сутринта на 25 Октомври 2020 година преместете (сменете) всички свой часовници си час назад. Другояче казано 4 часа на стане 3 часа.    Лятното часово време е въведено за да се намалят разходите за ток и осветление, като се използва повече дневна светлина. Отнася се за живеещите на територията на Република България. За други държави направете съответната справка.
Спазване на правилата на ЕС от чуждестранните доставчици на услуги. По-добра защита на потребителите срещу незаконни, фалшиви и опасни продукти.По-строги условия за таргетирани реклами и повече контрол за потребителите върху това, което виждат онлайн. Специални правила за големите платформи и за онлайн „пазачите на информационния вход“ към пазарния достъп Парламентът призовава за нови правила...