Нашата програма всеки ден :)

     Правилата имат за цел да разкрият действителното въздействие на услугите за краткосрочно настаняване под наем и да позволят на местните власти да разработят подходящи политики.     Парламентът прие хармонизирани изисквания за това как трябва да се събират и споделят данни, свързани с услугите за краткосрочно настаняване под наем , с 493 гласа „за“, 14 „...
   Мобилните шофьорски книжки, самооценката на годността за шофиране и по-добрата осведоменост за пешеходците са някои от промените в правилата на ЕС за шофьорските книжки приети от ЕП в сряда.    Всяка година в ЕС има над 20,000 смъртни случая по пътищата. В този контекст, Парламентът подкрепя реформирането на правилата на ЕС за свидетелствата за управление на МПС, за да се...
    Румънският президент подчерта пред Парламента в сряда значението на действията на ЕС, основани на единството, солидарността, сближаването и върховенството на закона. Според Клаус Йоханис продължаващата подкрепа за Украйна трябва да бъде сред основните приоритети на ЕС.     „Трябва да подкрепяне Украйна и нейния народ” подчерта той и добави, че защитата на...