В изпълнение на проект «Селиолу и Созопол – Информирани, Обучени, Екипирани» днес, на 10.09.2020 г. в Созопол се организира събитие с водосвет на сградата на Участък „Пожаробезопасност и защита на населението“

log1.png

Информация за събитие

На 10.09.2020 г. се организира събитие с водосвет на сградата на Участък „Пожаробезопасност и защита на населението“ гр. Созопол в изпълнение на проект СВ005.2.11.035 «Селиолу и Созопол – Информирани, Обучени, Екипирани»

Събитието се организира след изпълнение на дейност 2 „Реконструкция и разширение на сградата на Участъка” в гр.Созопол и дейност 3 „Доставка на специализирани превозни средства” за двете Общини. Инвестициите са финансирани по проект № CB005.2.11.035 „Селиолу и Созопол – Информирани, Обучени, Екипирани” – (“Suloglu and Sozopol – Informed, Trained, Equipped”) и договор за субсидия по инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) № РД-02-29-188, подписан на 23.07.2019 г. по Програмата за трансгрaнично сътрудничество между Република България и Република Турция.

Домакин на събитието бе г-н Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол.

Гости на събитието бяха консулът на Република Турция в гр. Бургас г-жа Селен Гюзел, представители на Министерство на вътрешните работи Дирекция „Пожаробезопасност и защита на населението“, Кметът на Община Селиолу, област Одрин, РТурция Мехмет Орманкъран и представители на Община Селиолу – водещ партньор по проекта, Председателят на Общински съвет Созопол – Георги Пинелов, Директорът на РД ПБЗН - Васил Василев, Директор на ОД на МВР Бургас – Калоян Калоянов, Представители на фирмите изпълнители на инвестиционната дейност – Николай Николов – Управител на „Билдникс“ ЕООД, Калоян Костов – Управител на „Костов и синове“ ЕООД и Стоян Дражев – представител на „КМ проджект“ ЕООД, инж. Румен Кисьов  и Тодор Дамянов – заместник кметове на Община Созопол.

log3.png