Посланикът на добра воля на ООН Кейт Бланшетсподеля пред ЕП

  Кейт Бланшет, посланик на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) ще говори пред Европейския парламент преди началото на пленарната сесия в Брюксел през ноември. Тя ще сподели своя опит и знания за повишаване на обществената осведоменост за тежкото положение на бежанците и хората без гражданство по целия свят.