Евродепутатите подкрепят нови правила за намаляване на емисиите от замърсители!

    Евродепутатите са готови да започнат преговори с правителствата на ЕС за нови правила за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт за леки автомобили, микробуси, автобуси и камиони. Парламентът прие преговорната си позиция относно преразглеждането на правилата на ЕС за одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели, по отношение на техните емисии и надзор на пазара (по-известно като Евро 7) с 329 гласа „за“, 230 „против“ и 41 „въздържал се“.
    Новият регламент ще актуализира настоящите гранични стойности за емисиите на отработили газове (като азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и амоняк) и ще въведе нови мерки за намаляване на емисиите от гуми и спирачки и за увеличаване на издръжливостта на батерията.
    Евродепутатите са съгласни с предложените от Комисията нива за емисиите на замърсители от леките автомобили и предлагат допълнително разпределение на емисиите в три категории за леки търговски превозни средства въз основа на теглото им. Те също така предлагат по-строги гранични стойности на емисиите на отработили газове, измерени в лабораторни условия и в реални условия на шофиране за автобусите и тежкотоварните превозни средства.
    Парламентът също така иска да приведе в съответствие методологиите на ЕС за изчисляване и граничните стойности за емисиите на спирачни частици и степента на износване на гумите с международните стандарти, които понастоящем се разработват от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.