Днес на 29 март празнуваме Световнит ден на Театъра !!

     Ако вярвате на Шекспир, но няма причина да не се доверите на класиката, тогава целият свят е театър, а хората в него са актьори... Затова всички жители на планетата Земя на 27 март имат голям празник - Световния ден на театъра. Вярно е, че по времето на Шекспир не е имало такъв празник, той е установен едва през ХХ век, а именно през 1961 г. на Международния театрален конгрес.
    
Според хартата на Международната театрална организация празникът е създаден с цел укрепване на културните връзки между граждани на различни държави, тяхното взаимно разбирателство, което означава, че застава в защита на мира.

 Честит празник от екипа на Радио Микс на всички замесени в магията наречена "Театър"!