Контакт

Радио MIXX (“Гларус” ООД)

Адрес:    Бургас 8000
               ул. “Адам Мицкевич” 9, ет. 3

Вижте на карта

тел.: 

  • реклама: (+359)56  810 011, М.0888 92 62 15 факс: 824 844
  • студио:   (+359)56 860 860, М.0886 902 373

e-mail:
   
    

Skype:     radiomixx92.9
Web:        www.radiomixx.net
Facebook: http://www.facebook.com/Radio.MIXX.Burgas  

 

Съвет за електронни медии:
гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/9708810
E-mail: office@cem.bg
www.cem.bg

Съгласно чл. 7а, ал. 8 от ЗЗДПДПОРДМУ - действителни собственици на доставчика на медийна услуга са Димитър Събков и Мария Димитрова