Европейският парламент настоява за спешни защитни мерки за европейските избори догодина!

    Парламентът призова за координирана стратегия за повишаване на устойчивостта на ЕС на чуждо влияние и информационни манипулации в защита на европейските избори през 2024 г. Според евродепутатите чуждото влияние, дезинформация и атаки срещу демокрацията вероятно ще продължат да се засилват и усъвършенстват с наближаването на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г. Такова предупреждение се отправя в доклад на Специалната комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, който беше одобрен в пленарната зала с 469 гласа „за“, 71 гласа „против“ и 75 гласа „въздържал се“.
    В текста евродепутатите обръщат внимание на намесата в онлайн платформите, защитата на критичната инфраструктура и стратегическите сектори, вмешателството в изборните процеси, тайното финансиране на политически дейности от чуждестранни участници и устойчивостта на кибератаки. Докладът се фокусира по-специално върху руската и китайската намеса в ЕС в страните, кандидатстващи за членство в ЕС, включително в Западните Балкани, и в страни от т.нар. „Глобален Юг“.
Намеса в изборните процеси
     Парламентът осъжда опасното явление „дезинформация под наем“. То представлява доставяне на услуги за дезинформация на правителствени и неправителствени участници (включително чрез „тъмната мрежа“), за да се подкопае изборния процес. С оглед на противодействието на забранените финансови транзакции от държави извън ЕС към политическата система на ЕС, евродепутатите призовават Комисията да улесни проследяването на даренията, а всички държави членки спешно да се заемат с въпроса за даренията от трети държави за национални политически партии.
Критична инфраструктура
    Евродепутатите също така подчертават рисковете от икономическа зависимост, шпионаж и саботаж, когато чуждестранни компании придобиват влияние върху критичната инфраструктура на ЕС. Те припомнят, че китайските корабоплавателни дружества са придобили мажоритарни или значителни участия в над 20 европейски пристанища. Евродепутатите също така препоръчват да се забрани TikTok на всички нива на национално управление, както и в институциите на ЕС. Те призовават Съвета и Комисията да забранят използването на оборудване и софтуер от производители от високорискови страни, особено Китай и Русия, като ByteDance, Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab или Nuctech.
Координирана стратегия на ЕС
     Парламентът иска координирана стратегия за включване на нови инициативи, наред с подобреното прилагане на съществуващите разпоредби. Евродепутатите също така призовават за подходящо финансиране за справяне с дезинформацията и за защита на демократичните процеси. Евродепутатите искат Комисията да разработи ефективен Пакет от мерки за защита на демокрацията, както и законодателство за противопоставяне на хибридните заплахи в ЕС, като се вземат предвид предложенията от Конференцията за бъдещето на Европа. Те също така искат постоянен орган на Европейския парламент да следи и да се бори с външната намеса При приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите на ЕС за засилване на борбата срещу външната намеса и за борба с дезинформацията, онлайн заплахите и пропагандата по обективен и фактически начин — както е посочено в предложения 23, параграф 5, 27 (всички), 28(2), 33(4), 37(4), 46, параграф 2 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.