Европейският парламент иска да сложи край на безнаказаността на безразсъдното шофиране

   Тежките пътнотранспортни нарушения, като например прекомерното превишаване на скоростта или шофирането в нетрезво състояние, трябва да доведат до решение за правото на управление в целия ЕС. Понастоящем, ако водач загуби свидетелството си за управление след пътнотранспортно нарушение в държава от ЕС, различна от тази, която е издала свидетелството, в повечето случаи санкцията ще се прилага само в държавата, в която е извършено нарушението, и няма ограничения в останалата част на ЕС. За да се гарантира, че временното ограничаване или отнемане на свидетелство за управление на чуждестранно лице се прилага във всички държави от ЕС, новите правила изискват даденото решение да бъде предадено на държавата членка, която е издала свидетелството за управление. Опасни престъпления Евродепутатите предлагат към списъка на тежките пътнотранспортни нарушения, като шофиране в нетрезво състояние или пътнотранспортно произшествие със смъртни случаи, да се добави шофиране без валидно свидетелство за управление, което би довело до обмен на информация относно решението, засягащо правото на управление. Шофирането с 50 км/ч по-бързо от ограничението на скоростта също е едно от тежките пътнотранспортни нарушения, които могат да доведат до такова решение.
   Евродепутатите определиха по-ниска граница на скоростта за жилищните райони, което означава, че шофирането над ограничението на скоростта с 30 км/ч по тези пътища може да доведе до загуба на шофьорска книжка или временното ѝ ограничаване. Срокове Парламентът предлага да се определи срок от десет работни дни, за обмен на информация за решенията, засягащи правото на управление между държавите членки и друг срок от 15 работни дни, за да се реши дали лишаването от право да се управлява МПС ще се прилага в целия ЕС. Съответният водач следва да бъде информиран за окончателното решение в срок от седем работни дни, добавят евродепутатите.
    Цитат Докладчикът Петър Витанов (С&Д, BG) заяви: „Убеден съм, че тази директива не само ще спомогне за намаляване на пътнотранспортните произшествия, но също така ще допринесе за по-добра осведоменост сред гражданите относно по-отговорното шофиране и готовността да се следват правилата и да се приемат последиците от нарушаването им, независимо къде шофираме в ЕС“.