Нови правила за отговорен и прозрачен сектор за краткосрочни наеми!

     Правилата имат за цел да разкрият действителното въздействие на услугите за краткосрочно настаняване под наем и да позволят на местните власти да разработят подходящи политики.
    Парламентът прие хармонизирани изисквания за това как трябва да се събират и споделят данни, свързани с услугите за краткосрочно настаняване под наем , с 493 гласа „за“, 14 „против“ и 33 „въздържал се“ . Този регламент има за цел да насърчи прозрачна и отговорна платформена икономика в ЕС, като същевременно защитава потребителите от измамни обяви за краткосрочно настаняване под наем. Лесна процедура за регистрация Онлайн платформите за краткосрочно настаняване под наем, трябва да спазват задълженията по отношение на процедурите за регистрация и споделянето на данни за места за настаняване, разположени в райони, където е установена процедура на регистрация. Лесна процедура за онлайн регистрация ще позволи на съответните органи да идентифицират и проверяват информацията на домакините и техните местата за настаняване.
      По-безопасни услуги за отдаване под наем
Онлайн платформите ще трябва да гарантират, че предоставената от домакините информация е надеждна и изчерпателна, и че регистрационният номер е ясно видим в съответната обява. Те също така ще трябва да положат разумни усилия за извършване на проверки на случаен принцип на информацията. Компетентните органи могат да отнемат временно регистрационните номера, да поискат от платформите да премахнат незаконните обяви или да наложат санкции за нарушения на платформи или домакини.
     Обмен на данни
Държавите членки ще трябва да създадат единна цифрова входяща точка за получаване на данни от платформи относно дейността на домакините веднъж месечно (напр. брой нощувки, брой гости, конкретен адрес, регистрационен номер, URL адрес на обявата). Събирането на тези данни ще позволи на властите да наблюдават спазването на правилата за регистрация и ще даде възможност на националните органи да прилагат подходящи политики в сектора на краткосрочното настаняване под наем.